En Düşük Doğurganlık Hızına Sahip İliz

 / GÜNCEL

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ilin, 4,33 çocuk ile Şanlıurfa, en düşük doğurganlık hızının ise 1,46 çocuk ile Karabük olduğunu açıkladı. Ayrıca kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2016’da kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 32,9 ile Şanlıurfa en düşük olduğu il ise binde 9,8 ile ilimiz oldu

Türkiye’de geçen yıl doğum yapan kadınların ortalama yaşı 28,1 oldu. Bu kadınların yüzde 37,2’si ilk doğumunu gerçekleştirdi, yüzde 1,6’sı çoğul doğum yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Dünya Nüfus Günü’ne ilişkin yayımladığı bültene göre, bir kadınının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2015’te 2,15 çocuk iken geçen yıl 2,1 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi seviyesinde olduğunu gösterdi.

DOĞURGANLIK HIZININ
EN DÜŞÜK OLDUĞU İLİZ

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il geçen yıl 4,33 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili, 3,69 çocuk ile Ağrı, 3,46 çocuk ile Siirt ve 3,45 çocuk ile Şırnak izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,46 çocuk ile Karabük oldu.

İlimizi, 1,48 çocuk ile Edirne ve Kırklareli, 1,50 çocuk ile Zonguldak izledi.

Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı 2011 yılında binde 125 iken 2016’da binde 133 olarak gerçekleşti. Diğer bir ifadeyle, 2016’da 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 133 canlı doğum düştü. 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk hızıysa, 2011 yılında binde 32 iken, 2016 yılında binde 24’e geriledi.

Kaba doğum hızı, 2015’te binde 17 iken geçen yıl binde 16,5 oldu. Yani 2015’te bin nüfus başına 17 canlı doğum düşerken, 2016’da 16,5 canlı doğum düştü.

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2016’da kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 32,9 ile Şanlıurfa oldu. Bu ili binde 28,3 ile Ağrı, binde 26,6 ile Muş ve binde 26,1 ile Van ve Siirt izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 9,8 ile Karabük oldu. Bu ili binde 10,1 ile Edirne, binde 10,2 ile Giresun ve Kırklareli takip etti.

GEÇEN YIL KADINLARIN YÜZDE 1,6’SI ÇOĞUL DOĞUM YAPTI

İdari kayıtlardan alınan verilere göre, geçen yıl doğum yapan kadınların yüzde 1,6’sı çoğul doğum gerçekleştirirken, bu kişilerin yüzde 97,5’i ikiz, yüzde 2,4’ü üçüz ve yüzde 0,1’i dördüz ve daha fazla bebekdünyaya getirdi. Türkiye’de geçen yıl doğum yapan kadınların yüzde 37,2’si ilk doğumunu gerçekleştirdi. Doğumların yüzde 31,9’unun ikinci, yüzde 18,3’nün üçüncü, yüzde 12,6’sının ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleştiği görüldü.

ANNENİN DOĞUMDAKİ ORTALAMA YAŞI 28,1 OLDU

Türkiye’de doğum yapan kadınların ortalama yaşı, 2015’te 28 iken, 2016’da 28,1 oldu. İlk canlı doğumunu yapan kadınların ortalama yaşı 2015’te 25,2 iken, geçen yıl 25,3 oldu.

Aile Yapısı Araştırması 2016 sonuçlarına göre de bireylerin şartları uygun olsa kaç çocuk sahibi olmayı istedikleri incelendiğinde, en fazla istenen ideal çocuk sayısı yüzde 32 ile iki çocuk oldu. Türkiye genelinde bireylerin yüzde 31,4’ü şartları uygun olduğunda üç çocuk, yüzde 18’i dört çocuk, yüzde 14,9’u beş ve daha fazla çocuk isterken, yüzde 3,4’ü tek çocuk istediğini, yüzde 0,3’ü ise hiç çocuk istemediğini belirtti.

Bireylerin şartları uygun olduğunda istedikleri ideal çocuk sayısı cinsiyete göre incelendiğinde; kadınların en fazla istediği ideal çocuk sayısı yüzde 33,1 ile iki çocuk iken, erkeklerin en fazla istediği ideal çocuk sayısı yüzde 31,6 ile üç çocuk oldu.

Daha önce hiç evlenmemiş bireylerin şartları uygun olduğunda en fazla istedikleri ideal çocuk sayısı yüzde 46,7 ile iki çocuk oldu. Bu sayı evli bireylerde yüzde 31,9 ile üç çocuk, boşanmış bireylerde yüzde 44,2 ile iki çocuk ve eşi ölmüş bireylerde yüzde 28,4 ile üç çocuk oldu.

  08 Temmuz 2017

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 327189

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.